registreren privacy statement
sluiten

privacy statement

Deze website draait in een beveiligde omgeving.
Alle data worden op een geanonimiseerde manier opgeslagen op beveiligde data servers die afgescheiden zijn van de web servers.
Alleen de arts/zorgvertrekker ziet de naam van de patiënt tijdens het doorlopen van me-ASSIST.
Deze naam wordt niet opgeslagen.

Privacy statement

VAD vzw verbindt zich ertoe om uw privacy te waarborgen en te beschermen. VAD beschouwt de door u verstrekte gegevens als vertrouwelijke informatie.

De persoonsgegevens van de professionelen (artsen, welzijnswerkers…) die gebruik maken van me-ASSIST, worden enkel geconsulteerd om het gebruik van de online toolbox in kaart te brengen. Daarnaast kan VAD vzw de e-mailadressen van artsen/zorgverstrekkers gebruiken om hen door middel van nieuwsbrieven op de hoogte te houden van relevante informatie, op voorwaarde dat de arts/zorgverstrekker daartoe zijn uitdrukkelijke toestemming gegeven heeft. Die toestemming kan aangepast worden onder de knop ‘Mijn gegevens’. Deze contactgegevens worden in geen geval verkocht of doorgegeven aan derden.

De antwoorden van patiënten/cliënten op de screeningsvragen worden opgeslagen, zodat de artsen en welzijnswerkers de resultaten terug kunnen oproepen in hun historiek. Deze data worden opgeslagen op beveiligde dataservers die afgescheiden zijn van de webservers. Bovendien zijn de data gedeeltelijk geanonimiseerd: enkel geboortedatum en geslacht worden opgeslagen, maar geen gegevens die rechtstreeks tot één persoon terug te brengen zijn. Het e-mailadres dat bij zelfafname ingevoerd wordt, wordt enkel op het moment van het verzenden van de e-mail gebruikt. Het e-mailadres van patiënten/cliënten wordt dus niet opgeslagen.

VAD vzw kan gebruik maken van de opgeslagen data voor wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitsbevordering van me-ASSIST. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

Deze website draait in een beveiligde omgeving.